Josef Soumar

Finančník, jednatel společnosti

+420 737 838 263


Oblasti financí se věnuji od roku 2006. Získané znalosti a dovednosti mě vedly k založení vlastní poradenské společnosti s cílem nastavit vysoké standardy práce finančního poradce, poskytovat klientům dlouhodobé a komplexní poradenské služby a rozvíjet obor finančního plánování, investiční poradenstvíwealth management

Mám rád statistiky a podložené postupy. Ve své profesi se věnuji zpracování finančních analýz, sestavuji cash flow, tvořím finanční plány a posudky. Dlouhodobě spolupracuji s více než 300 klienty z řad jednotlivců, rodin, živnostníků i firemních zákazníků. Ve firmě se věnuji projektovému řízení a personálnímu vedení.

Splňuji potřebné certifikace České národní banky (www.cnb.cz) pro komplexní výkon své činnosti.

 V uplynulých letech jsme s kolegy dokončili práci na projektu servisního poradenstvíškolení finanční gramotnosti studentů. Téma finančních znalostí je jedním ze 3 důležitých pilířů naší firmy, o zdokonalování vědomostí mají zájem i zaměstnavatelé a management firem.

Moje vize

Finance patří k oblastem, které se rychle vyvíjí, podléhají digitalizaci a kladou velké nároky na znalosti a následné vzdělávání.

Je zřejmé, že v budoucnu uspějí jen poradci s vysokou přidanou hodnotou, kteří svým klientům přinesou spolehlivé a transparentní informace, budou důvěryhodní, vzdělaní a certifikovaní. Poradci, kteří poskytnou svým klientům vysoký standard služeb, znalostí a souvislostí, zahrnující zejména investiční poradenství, pravidelný servis a koučink jejich cílů a přání.

Finančníci berou současný vývoj jako výzvu. Víme, že na trhu obstojí jen firmy s vysokou přidanou hodnotou a špičkovými odborníky a takovou firmou chceme dlouhodobě být.