Placené poradenství se stává standardem

Rád bych vám představil jednu z našich služeb, kterou je placené (honorované) poradenství. Jde o službu, která se zrodila z postupně zvyšujících se nároků zákazníků na kvalitu práce a také v závislosti na jejich nestandardních požadavcích. Placené poradenství se pak stalo pevnou součástí firmy Finančníci Wealth management.

V úvodu bych chtěl popsat cestu, která nás jako firmu k placenému poradenství vedla, ať již se týkala postupného vývoje nás, našich zákazníků, či celého finančního trhu. V závěru shrnu jednotlivé příklady využití placeného poradenství a provázanost s našimi ostatními službami.

„V minulosti jsme naráželi na mantinely, kdy jsme pro naše zákazníky dělali služby a úkony, které by měly být placeny, ale zkrátka nebyly. Dělali jsme je zdarma s myšlenkou, že to k naší profesi zkrátka patří. Čím dál tím častěji jsme se ovšem setkávali se situacemi, kdy se nás samotní zákazníci ptali, kolik nám za naší službu dluží. Zákazníci nám chtěli zaplatit, načež jsme je odmítali s tím, že služba je součástí finančního plánování, a že jsme placeni finančními institucemi za sjednané obchody. Paradoxně bylo pro některé zákazníky těžší přijmout, že za službu nic nezaplatí. Služba se jim z toho důvodu mohla jevit nedůvěryhodně, protože kvalitní věci zdarma prostě nebývají.“

Je nutné si uvědomit, že zprostředkování produktů nikdy nebylo zdarma a vždy se pojilo s odměnou ve formě provize. Zákazníci tak v našem případě dostávali nadstandardní služby skutečně zadarmo. Toto myšlení je způsobeno tím, jak český poradenský trh fungoval v historii a funguje z velké části dodnes.

Finančními poradci je uváděno, že služba je zdarma a vše dělají ve prospěch a pro dobro klienta. Měli by ovšem transparentně uvádět, že jejich odměnou je provize, která je zahrnuta např. do vstupních poplatků produktů, procentem z obratu či jako součást pojistného.

„Postupem času, kdy takových zákazníků přibývalo a nám ubývalo času i sil, již nebylo možné tyto služby přidružovat k naší práci bezplatně. Z toho důvodu jsme se rozhodli zavést placené poradenství a stanovit ceník služeb, jež každému našemu zákazníkovi umožní zaplatit za náš čas, za službu, která je v tomto oboru nadstandardem a zároveň přináší zákazníkům obrovskou přidanou hodnotu.“

Jako společnosti nám jde o kultivaci českého poradenského trhu. Je pro nás rozhodující neustálý vývoj vpřed. Chceme se rozvíjet rychleji než ostatní společnosti v oboru a tím určovat, jakým směrem se bude vyvíjet celý trh.

Proto je pro nás i naše zákazníky důležitá možnost placeného poradenství, v kterém vidíme budoucnost oblasti finančního poradenství.

Zavedením služby placeného poradenství se výrazně odlišujeme od konkurence, která takové služby nenabízí, nechce či nemůže nabízet a funguje čistě v modelu provizního poradenství. Jednou z největších výhod placeného poradenství je záruka nezávislosti a možnost nabídnout nadstandardní služby.

V případě, kdy s vypracovaným řešením, které je klientovi předloženo, není spojeno sjednání jakéhokoliv produktu, nemůže dojít např. z nějakého zištného důvodu k upřednostnění konkrétní společnosti. Zákazník má tedy jistotu, že mu není úmyslně nabídnuta dražší varianta z důvodu vyšší provize či nějaké přislíbené odměny.

Díky placenému poradenství dokážeme zařídit i služby, které nejsou spojeny s – v České republice velice běžným – provizním poradenstvím.

Co získám s placeným poradenstvím?

Získáte silného průvodcem světem financí, na kterého se můžete obrátit s každým dotazem či pomocí. Díky odborným znalostem a zkušenostem dovedeme váš finanční záměr do zdárného konce, a to za co nejkratší dobu a s co největší úsporou.

Získáte jistotu, že vaše finance jsou na správné cestě k vašemu cíli. Získáte profesionála, se kterým budete moci konzultovat jednotlivé finanční kroky a mířit ke svým cílům dlouhodobě.

Jak vše probíhá?

Při prvním společném setkání rozebereme vaši situaci a představíme vám další postup. Spoluprací s dalšími odborníky zajistíme komplexní řešení vašich požadavků.

Počet setkání a cenový odhad je dán náročností úkonu. Výstupem může být odborný posudek včetně očekávané nákladovosti s dopadem na váš konkrétní rozpočet nebo předem dohodnutý úkon.

Příklady placeného poradenství

Zajištění a vyřízení prodeje/nákupu/pronájmu nemovitosti včetně zajištění kompletní dokumentace, odhadce nemovitosti, kupní smlouvy i další potřebné administrativy,

řešení bytové otázky i odborná pomoc při řešení přes realitní kancelář,

pomoc při důležitých jednáních na úřadech a řešení s právníky,

příprava komplexního Finančního plánu postaveného na analytických propočtech a našich zkušenostech,

posouzení finančního kroku (v souladu s vašimi finančními možnostmi posoudíme vybrané varianty investičního záměru, obdržíte konkrétní propočty včetně důležitých informací, prokonzultujeme s vámi jednotlivé příležitosti, upozorníme na očekávanou nákladovost i možná rizika),

vypracování investičního výhledu a tvorby rezerv,

sestavení komplexního návrhu investičního portfolia,

analýza současných programů, budoucích cílů a vypracování plánu zhodnocování, dlouhodobé tvorby rezerv a finanční nezávislosti

a analýza aktuálních příležitostí společně s přípravou odborných posudků.

Zároveň máte možnost si nás najmout na konzultaci jakéhokoliv finančního problému s možností zaplacení času stráveného s námi či předem dohodnutou sazbu za daný úkon.

Společně s odborně sestaveným Finančním plánem a službou Servisního poradenství je úzce propojena i služba Placeného poradenství. Tyto služby dohromady utváří komplexnost a kvalitu služeb Finančníků.

Více o službě placeného (honorovaného) poradenství si můžete přečíst na stránce Konzultační činnost.

Těšíme se na spolupráci s našimi stávajícími i novými klienty a jsme rádi, že Finančníci s.r.o. jsou moderní společností, která se stále vyvíjí směrem profesionality a odbornosti.

Chcete zjistit, jak konkrétně vám můžeme pomoci?

Domluvte si s námi 15minutovou schůzku, na které vám vše přiblížíme.