O nás

Spojuje nás touha po poskytování kvalitních finančních služeb široké veřejnosti. Naši společnost budujeme na základech odborně a komplexně odvedené práce. Jsme partneři na cestě finančním světem, která vede ke spokojenému a prosperujícímu životu celé vaší rodiny.

Vize

Navazujeme na dobrou tradici finančníků první republiky. Klientům přinášíme komplexní pomoc v oblasti financí, s přesahem do oboru ekonomie, daní a práva. Pro naše spolupracovníky jsme odborným a profesionálním partnerem. 

Vizí finančníka je, aby jeho jméno bylo spojováno s odbornou a smysluplnou službou pro klienty. Inspirujeme kvalitní a odpovědnou prací tak, abychom pozvedli povolání finančníka zpět mezi odborné, vážené a užitečné profese.

Spojení odborníků v jeden tým nám dává možnost spolupracovat i konzultovat jednotlivé náročné případy. Jedním z našich hlavních cílů je vzdělávání. Vzděláváme sebe i ostatní, abychom předcházeli důsledkům špatných finančních rozhodnutí a položili tak základy finanční gramotnosti pro další generace. Finančník přináší klid, že všechny své finanční kroky zvládnete a jistotu, že jste včas informováni o dění a novinkách na peněžním trhu.

Mise

Poskytujeme odborné finanční, ekonomické a konzultační služby. V rámci vlastní firmy sdružujeme vzdělané, reprezentativní a výkonné spolupracovníky. Pracujeme tak, aby práce finančního poradce byla na českém finančním trhu opět váženou a uznávanou profesí a firma Finančníci s.r.o. byla první volbou zákazníka při správě jeho osobních a firemních peněz.

Firma Finančníci s.r.o., IČ: 03797759, splňuje potřebné certifikace České národní banky pro výkon své činnosti:

  • jsme vázaným zástupcem v oblasti investic a podnikání na kapitálových trzích,
  • vázaným zástupcem dle zákona o doplňkovém penzijním spoření,
  • vázaným zástupcem dle zákona o distribuci pojištění a zajištění,
  • vázaným zástupcem dle zákona o spotřebitelském úvěru – více na www.cnb.cz.

Finančníci s.r.o., IČ: 03797759 , spolupracují se společností Broker Trust, a.s., IČ: 26439719, která je registrována u České národní banky jako samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění, investiční zprostředkovatel, samostatný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů. Bližší informace najdete na www.brokertrust.cz/proklienty.

Naše
hodnoty

  • Komplexnost - Správa financí představuje širokou oblast zasahující do řady oborů. Trendem je komplexní poskytování služeb, kde klient vidí své finance v souvislostech.
  • Zodpovědnost - Naše jméno je naše budoucnost. Záleží nám na tom, aby se na nás klient vždy s důvěrou obracel při správě  svých osobních, rodinných i firemních financí.
  • Odbornost - Dynamický obor financí klade na člověka vysoké nároky. Díky pravidelnému vzdělávání a dlouholeté praxi přinášíme odborný pohled na správu financí.
  • Dlouhodobost - Vážíme si vztahu založeném na vzájemné důvěře. Ve finančním světě budeme Vašimi partnery po celou dobu našeho obchodního vztahu.
  • Individuální přístup - Každý klient, ať se jedná o domácnost, školu či firmu, má své vlastní nároky. Přinášíme individuální řešení šitá na míru Vašim požadavkům.
  • Profesionalita - Přinášíme odbornou a smysluplnou službu pro klienty s cílem pozvednout povolání finančníka mezi odborné, vážené a užitečné profese.