Finanční vzdělávání

Naše dlouhodobé zkušenosti a znalosti předáváme dál. Čím více jsou lidé informováni o finanční gramotnosti, tím lépe mohou předejít mnoha problémům. Lektorujeme na školách jak studenty, tak i pedagogy.

Velmi pozitivně naše školení hodnotí i ve firmách, kde vzděláváme především jednatele, management, ale i řadové zaměstnance. Na odborná témata školíme i kolegy z oboru financí.

S délkou i obsahem školení se vám rádi přizpůsobíme. Obvyklá témata jsou například: orientace na finančním trhu, osobní finance, finanční plán, správa portfolia, právní a daňové základy nebo firemní finance.