Reakce na článek: Malé odvody, nízký důchod

Každý den se na internetu objevuje velké množství článků, které se zabývají penězi, daněmi nebo podnikateli. Na serveru Novinky.cz mě zaujal článek s názvem „Malé odvody, nízký důchod. Ministerstvo pošle stovkám tisíc lidí varování“ ohledně chystané osvěty českého státu. Stát se rozhodl obeslat podnikatele, kteří platí minimální odvody na sociálním pojištění, dopisem. V dopise bude uvádět názorné příklady výše pojistného a nadále výši důchodů, která se z tohoto pojistného vypočítává. Záměrem státu je přimět OSVČ, aby do systému platili více a díky tomu měli vyšší důchod. Pokud by iniciace státu byla úspěšná do důchodového rozpočtu ČR by přiteklo velké množství tolik potřebných peněz, které tam aktuálně chybí.

Nedalo mi to a zkusil jsem si dát dvě a dvě dohromady a výsledkem jsem byl sám překvapen. Pokud by totiž stát chtěl, aby tato osvěta byla úspěšná, tak jsou jen dvě možnosti, zaprvé absolutně překopat český (solidární) sociální systém nebo zadruhé doufat, že čeští podnikatelé nerozumí základním matematickým úlohám nebo nemají již ani na kalkulačku. Ani jedna možnost mi nepřipadá moc reálná.

Budu-li vycházet z čísel uváděných v článku, pak mi vyjde, že s minimálními odvody (bez započtení inflace) zaplatí podnikatel do státní kasy za 40 let 945.600 Kč (12 x 40 x 1.970). Takový podnikatel má nárok na důchod ve výši 6.492 Kč měsíčně.
Uvažujme, že podnikatel bude v důchodovém věku 10 let. (Průměrná délka dožití v ČR je u muže 75 let u ženy 81 let). Pak vyčerpá starobní důchod ve výši 779.040 Kč.

Pokud by daný podnikatel odváděl v článku uváděných 6.149 Kč každý měsíc, tak by na sociálním pojištění odvedl celkem 2.951.520 Kč, což je o neuvěřitelných 2.005.920 Kč více než při minimálních odvodech. V tomto případě by mu náležel důchod ve výši 11.334 Kč a za 10 let v penzi by vyčerpal ze státní kasy 1.360.080 Kč. Takový podnikatel zaplatí o 2 miliony více na sociálním pojištění a výsledkem pro něj bude přilepšení pouze o 600 tisíc. Dalo by se namítat, že může žít déle. To ano, musel by žít do 87let, při odchodu do penze v 65letech, aby částku využil.

Tímto nechci obhajovat podnikatele, ale někdy jim k přežití opravdu nezbývá nic jiného, než optimalizovat daňové přiznání. Nadruhou stranu chápu počínání státu, který se snaží navýšit příjmy do státního rozpočtu. Tak jako já si ovšem může každý spočítat, jestli je pro něj výhodnější živit svými příjmy jiné, nebo si peníze například odkládat stranou a důchod si „vyplácet“ ze svého. Tento problém částečně řešil II. pilíř důchodového systému, který umožňoval jistou formu vyvázání, ale je zrušen. Dle mého názoru velká chyba, daleko více by prospěla pouze změna parametrů, než úplné zrušení. Pokud již takto podnikatelé činí a zbylé peníze se snaží přeměnit v úspory a nejlépe je i dále zhodnocovat, budou mít zajímavější penzi nebo alespoň jejich těžce vydělané peníze někdo z jejich blízkých zdědí. Pokud si peníze neodkládají, pak jich lituji, protože nevím, kdo se o ně postará.

Přečtěte si náš blog Jak spořit na penzi, kde se dozvíte více o přípravě na stáří.