Výběr pojištění vozidla: povinné ručení

Výběrem vhodného pojištění se dříve či později musí zabývat každý, kdo je majitelem motorového vozidla. Zákonné pojištění vozidla se nevztahuje pouze na automobil, ale i na ostatní motorové dopravní prostředky, jako jsou motocykl, nákladní automobil, přívěs a další.

Hned při prvním přihlášení vozidla je po vás požadována zelená karta, kterou automaticky obdržíte při sjednání smlouvy pojištění odpovědnosti vozidla (POV). Zde se již objevuje základní otázka výběru správné pojišťovny, kritérium ceny a také škála služeb, které bude vámi vybrané pojištění poskytovat.

Základní limity

Primárně důležité je si u pojištění zvolit základní limit plnění. Jedná o dvě čísla, která určují plnění při škodě na zdraví a na majetku. Časté je označení 50/50, 100/100 a další podobná. Udané číslo vždy označuje plnění v milionech, tedy např. 100 milionů Kč při škodě na zdraví a 100 milionů při škodě na majetku. Částky se vám mohou zdát přemrštěné, ale ne vždy se vyplatí nižší plnění za nižší cenu. Například při hromadných haváriích se hlavně škoda na zdraví může vyšplhat do závratné výše. (Úprava podle NOZ od 1. 1. 2014) Navíc s vyššími limity bývají často spojeny bonusy, jako jsou připojištění, která jsou jinak zpoplatněna. Například střet se zvěří nebo rozšířená asistence.

Asistence

Lidé mnohdy nemají reálnou představu o možnostech, které s sebou nese připojištění asistence vozidla. Znovu záleží na typu, chcete-li limitech asistence. Pojišťovny nemají žádný unifikovaný model toho, jak by asistence měla vypadat a ta se napříč trhem nedá jednoznačně srovnat ani podle názvu ani podle obsahu. Přesto většina pojistek obsahuje základní asistenci, která zpravidla zahrnuje opravu drobných závad, odtah do nejbližšího autorizovaného servisu nebo zprostředkování dalších úkonů a služeb, které jsou již zpoplatněny. Dokonce často pojišťovny poskytují určitý základní balíček služeb zdarma. Český řidič nejspíš nebude volat asistenční službu kvůli výměně pneumatiky, ale myslím, že mnohá žena tuto službu pozitivně ocení.

Pozor si dejte na územní platnost asistence, která může být omezena jen pro Českou republiku. V zahraničí jsou někdy stanoveny jiné limity. V cizině zřejmě nejvíce oceníte různé typy rozšířených asistencí, které vám mohou zajistit odtah do ČR, vyšší limit na opravu vozidla, zajištění náhradních dokladů, náhradní vozidlo nebo jiný způsob přepravy vás i zavazadel. V rozšířených asistencích se často objevuje zajištění ubytování na určitý počet dní. Součástí bývá také právní pomoc po telefonu nebo zajištění překladu.

Připojištění

Povinné ručení nabízí také celou řadu připojištění. I zde je důležité prostudovat, co vše připojištění zahrnuje, popř. jaké jsou možné výluky. Ohlídejte si také částku, do které vám bude plněno v případě pojistných událostí.

Nejčastěji se využívá připojištění při poškození vozidla zvířetem, pojištění skel a úrazové pojištění osob ve vozidle. Připojištění poškození vozidla zvířetem rozlišujeme na střet se zvěří a poškození zaparkovaného vozidla (okus).

U připojištění skel si limit vybíráte sami a měl by odpovídat ceně nového čelního skla. Může se také vztahovat na všechna výhledová skla, ale poté bývá dražší. Pozor si dejte u panoramatických skel a střešních oken, ty mívají pojišťovny ve výlukách a proto jejich poškození nemusí plnit.

Kapitola sama pro sebe je úrazové připojištění, které se může vztahovat buď na všechny ve vozidle, jen na řidiče, pouze děti, na řidiče i spolujezdce nebo jiné podobné konfigurace. Každá pojišťovna také nabízí několik různých variant s různými limity v případě pojistné události. Toto připojištění má většinou své vlastní pojistné podmínky, pečlivě si je proto prostudujte, abyste později nebyli nepříjemně překvapeni.

Cena

17307620362_e48a6e5034_kNa cenu má kromě limitů pojištění a množství připojištění vliv rovněž to, jak dlouho a jak bezpečně jezdíte, váš věk a také bydliště. Jízda bez nehod vám může přinést příjemný bonus, jakákoliv nehoda naopak malus. Za každý měsíc, kdy na sebe máte pojištěné vozidlo, získáte další navíc. Počet měsíců není nijak omezen, ale maximální bonus 50% získáte již za 10 let bez nehod, tedy 120 měsíců. Za každou nehodu vám pak bude 24 měsíců odečteno. Některé pojišťovny vám první škodu  započítávat nebudou.

Zvýhodněni jsou starší lidé, kteří statisticky zapříčiňují méně nehod než mladší řidiči. Ke zvýhodněným jsou zahrnuti i majitelé  průkazu ZTP nebo ZTP/P. Naopak pokud bydlíte v Praze nebo v krajském městě i v dalších větších městech, tak počítejte s přirážkou. Jízda ve větším provozu totiž s sebou nese vyšší riziko havárie.

Též můžete získat poutavé slevy, které má možnost vám nabídnout až obchodník. Sleva se může v některých případech pohybovat i kolem 40 %.

Srovnávače

Na českém trhu existuje mnoho srovnávačů. Lepších či horších, s více či méně partnerskými pojišťovnami a s různou přesností nabídek. Pokud vám nejde o obsah pojistky, ale hlavně o nízkou cenu, mohou vás srovnávače vyhovovat. Co srovnávače neudělají, je to, že nedokáží vysvětlit veškeré podmínky a možnosti zajištění. I přesto, že nabídky jsou podle jejich tvrzení přesné a definitivní, ne vždy tomu tak je a z vlastní zkušenosti musím říct, že ceny se mohou lišit i o tisíce. Pro výchozí přehled je však vřele doporučuji, mohou vám být v mnoha ohledech nápomocné. Nezapomínejte však na výpověď staré smlouvy, se kterou srovnávač nepomůže. Ta je většinou šestitýdenní k datu výročí vaší smlouvy, což může být pouze 1x ročně.

Další problém se může objevit u zelené karty. Pojištění lze sice uzavřít s okamžitou platností, ale kartu do ruky nedostanete. Zádrhel pak nastane například při přihlašování vozidla nebo při policejní kontrole, kdy může být pokuta za nepředložení ZK 1.500 až 3.000 Kč.

Rady na závěr

  1. Nepodléhejte první lákavé nabídce a neřiďte se pouze cenou, ale hlavně obsahem pojištění.
  2. Orientačně si zjistěte cenu v internetových srovnávačích. Poté stačí zajít přímo na pobočku vybrané pojišťovny nebo za poradcem, který vám často může nabídnout ještě výhodnější ceny.
  3. V případě změny pojišťovny nikdy nezapomeňte včas vypovědět starou smlouvu.
  4. Pokud vám pojišťovna smlouvu zdraží, máte 1 měsíc na to, abyste tuto smlouvu vypověděli a místo staré si uzavřeli smlouvu novou.
  5. Nejezděte bez pojištění! V lepším případě může být výsledkem desetitisícová pokuta. V tom horším i milionové dluhy za vámi způsobenou škodu na zdraví, majetku, výjezd složek integrovaného záchranného systému i poškození majetku 3. osobám.